Kan du hjælpe?

Du kan hjælpe os med at lade netværket gro ved at fortælle læger og tandlæger om vores eksistens – der hvor du mærker, at der kunne være grobund.

Henvis dem til www.spirituellelaeger.dk