Baggrund

Information om Interesse-netværket

Spirituelt Orienterede Læger i Danmark   – www.spirituellelaeger.dk

Forkortelse: SOL = Spirituelt Orienteret Læge

I Danmark har vi en stærk kultur indenfor lægeverdenen. Dette bevirker at medlemmer af den danske lægestand nyder godt af en solid støtte via denne stærke kultur. Dette giver på mange måder en stor tryghed. Denne kultur omfatter både behandlings-kultur, ”paradigme-kultur” samt kultur for kollegialitet og pleje af interesser og specialer. Imidlertid giver denne stærke kultur også udfordringer i form af meget stor inerti, når det handler om implementering af nye paradigmer og f.eks. behandlingsmetoder til trods for omfattende ny (såvel som gammel!) forskning i ikke etablerede metoder.

Kulturen rummer flere tabuer:

  • Spiritualitet (for lægerne selv såvel som patienterne).
  • Holisme og selvhelbredende kræfter.
  • Komplementær behandling, derunder f.eks. anvendelse af vitaminer, mineraler og kosttilskud eller forskellige selv-helingsteknikker som en væsentlig del af behandlingen.

Der er dog gryende opbrud i kulturen, nogle læger går andre veje og stiller efterhånden spørgsmålstegn ved etablerede normer, og anvender nye koncepter og paradigmer. Der findes flere og flere læger, der rummer alle disse spørgsmål indeni, men som fortsat lever og arbejder indenfor rammerne af den etablerede kultur og ”lider” ved denne modsætning. Det kan være en kraftig manifestation at gå imod den etablerede lægekultur, det kan ryste i grundvolden, også ens egen! Derfor er der brug for støtte fra en ny kultur.

Dette interesse-netværk er for alle læger og tandlæger, der ærligt undersøger eller ønsker at undersøge nye koncepter og muligheder for sundhed, behandling, opnåelse af helhed og indre fred både for sig selv – og for klienter, pårørende eller patienter. Det er for de læger, der – som patienterne ofte gør – tænker: ”Der må være noget mere…”.

Det er et forum hvori det er tiltænkt, at medlemmerne kan ytre sig trygt i en ny kultur der baseres på accept af forskellighed, nytænkning, gensidig støtte og inspiration. Således en nærende kultur der kan give den enkelte læge bedre muligheder for at øge ”frirummet” til de inderste tanker, øge energien og for at gøre op med følelsen af ”Palle alene i læge-verdenen”.

Læger er også mennesker… :o)