Holdninger

Netværk for spirituelle læger i forhold til holdninger og ansvar:

Netværket er et interesse-fællesskab – et forum – med feltet spiritualitet & holisme. I forhold til alternative metoder og teorier, religiøse overbevisninger og lignende forhold er ethvert medlem frit og uafhængigt, og netværkets medlemmer rummer tilsammen et vidt spænd af overbevisninger i forhold til disse emner.

Således har netværket ikke specifikke holdninger for eller imod specifikke behandlingsmetoder- og teorier eller religiøse overbevisninger.
Netværket står ikke til ansvar overfor enkeltmedlemmers behandlinger, rådgivning, metoder, teorier eller religiøse overbevisninger. Intet medlem kan rådgive eller behandle i netværkets navn.