Hensigt

  • At samle og forbinde SOL´e i Danmark i et nyt SOL-system baseret på værdier, se husorden/medlemsskab.
  • At åbne kommunikationen mellem SOL´e i Danmark
  • At skabe et forum for udveksling af tanker, følelser, idéer, begreber, viden, erfaringer, ønsker og håb i vadestedet imellem den etablerede lægeverden og det spirituelle.

Værdier og stikord for netværket:

Gensidig nysgerrighed, venlighed, støtte og respekt for forskellighed.