Internationalt

Vi har kontakt til udlandet via den norske læge, Audun Mykja og han udtaler, at det er ham en stor ære at være medlem af SOL i Danmark. Han har længe ønsket at være med til at samle læger med spirituel interesse, og er derfor glad for initiativet til at samle spirituelt orienterede læger i Danmark. 

Tusind tak til Audun for at han vil være det åbne vindue til verden udenfor Danmark.

administrator, Marianne Camille Tiffanie Kirkskov


Audun Myskja, specialist i almen medicin, Norge

Faglig leder af “Senter for Livshjelp”, Norge, Overlæge, specialist i almen medicin, mv. Forfatter og musiker – med større foredrags- og kursusvirksomhed i Norge og internationalt. Har bl.a.  specialiseret sig i forskning af sammenhængen mellem krop og sind via lyd og energi. 

Audun Myskja har 30 års erfaring indenfor integreret medicin, og har arbejdet løbende med sædvanlig medicin, terapeutisk berøring, terapeutisk stemmebrug og musikterapi.

Han har skrevet en række fagbøger og har vundet Den Norske Lægeforenings kvalitetspris for arbejde med musik i medicinen. I energiforståelse har han blandt andet været uddannet hos den kendte irske healer og meditationslærer Bob Moore i Danmark 1978-1998.

www.livshjelp.no